De mythe van Den Duiyk, ‘Gouverneur van Assendorp’.
Gouverneur Den Duiyk kwam in 1860 met 24 scheepslieden en 6 paarden te Zwolle aan. Hij was zoekende naar nieuw land om een vrijstaat op te richten. Net ten zuiden van de binnenstad vond hij stevige droge grond die met kreupelhout was begroeid, na het platbranden hiervan sprak hij de befaamde leuze:
‘In dit Assendorp voel ik mij vrij en verheugd’.

Vrije brouwerij Zwolle

Natuurzuiver Ambachtelijk